menusearch
mamasen.ir

بفرمایید کَلگ

جستجو
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۳:۴۰:۲۶
۱۴۰۳/۱/۱۰ جمعه
(0)
(0)
بفرمایید کَلگ
بفرمایید کَلگ

نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.

 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
 نانِ بلوط (کَلگ) نوعی نان است که از گذشته های دور با استفاده از میوه بلوط و به عنوان وعده غذایی و خاصیت دارویی در میان مردم زاگرس نشین استان کهگیلویه و بویر احمد پخته می‌شود. برای تهیه این نان پس از کندن پوست بلوط تازه و خشک کردن آن مراحل مختلفی انجام و سپس در تنور پخته می‌شود.
کلگ (نان بلوط)
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر